Zabezpečovací systémy

Kamerové systémy

Počítačové sítě

Kontakty

Doklady odborné způsobilosti


Certifikáty vydávané na pravidelných školeních pořádaných výrobcem zabezpečovacích systémů (č. S14669, S14959, A16825):

Certifikáty ze školení distributora kamerových systémů:

 

Koncesní listina "Poskytování technických služeb k ochraně majetku a osob" (IČ 10190503) a pojistná smlouva "Pojištění odpovědnosti za škodu z provozní činnosti":

Živnostenské listy "Výroba, instalace a opravy elektronických zařízení" a "Zpracování dat, služby databank a správa sítí" (IČ 10190503):

Všechny dokumenty jsou vystaveny záměrně s malým rozlišením proti zneužití.


Zpět na stranu zabezpečovací systémy

Zpět na hlavní stranu